​Telefonen åbner:

Mandag til torsdag: 7:30 - 16:00
Fredag: 7:30 - 15:00

Enkeltudfældning af emner

I forbindelse med fremfødning af emner til automatisk montage er der typisk behov for at aflevere emnerne enkeltvis til videre håndtering, evt. pick & place eller robot. Denne proces kaldes ofte for enkeltudfældning og kan foregå ved brug af pneumatik, dvs. cylindre, slæder og gribere.

Herunder er vist enkeltudfældning af et stålemne med vanskelig geometri, hvor der samtidig var behov for brug af hærdede materialer for at begrænse slid. Efter emnet er blevet orienteret i en cirkulærføder køres det frem i en lineærføder og enkeltudfældes, i dette tilfælde blev emnet håndteret videre af en robot.

Firmanavn & CVR​

​Tønner & Guldager Vibrationsteknik ApS

CVR: 27771718

Kontakt os